Fotografia i Filmowanie Ślubne KŁODZKO | ProScelina
  • FOTOGRAFIA & FILMOWANIE

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.slubnefoto.eu i www.cyfrowefotofuji.pl

 

  1. Administratorem danych osobowych jest  PROSCELINA -Leszek Scelina z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kościelna 33.
  2. Dane osobowe klientów firmy przetwarzane są w sposób:

– zdjęcia okolicznościowe (śluby, chrzty, studniówki, pamiątkowe itp.) przechowywane są na głównym komputerze firmy przez 1 rok od ich wykonania;

– zdjęcia do dokumentów (dowód, paszport, prawo jazdy, legitymacja, dyplom itp.) kasowane, usuwane są bezpowrotnie po wykonaniu usługi;

– zdjęcia publikowane są na facebook’u, stronie internetowej i wystawie administratora tylko po pisemnej zgodzie klienta;

– umowy z danymi osobowymi przechowywane są w segregatorach przez 1 rok od daty ich zawarcia;

– faktury firm przechowywane są u księgowego administratora przez okres 5 lat.

  1. Podstawą do przechowywania danych osobowych klienta jest ich pisemna zgoda lub zawarcie umowy o realizacji usług – co w tym przypadku rozumie się za zgodę. Brak zgody na przetwarzanie danych podczas podpisywania umowy skutkuje nie wykonaniem zlecenia.
  2. Kategoria danych osobowych przetwarzanych przez administratora:

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania;

– numer telefonu;

– adres e-mail;

– nip i nazwa firmy w przypadku przedsiębiorców;

– zdjęcia wykonane zgodnie z umową.

  1. Klient ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– poprawiania swoich danych osobowych;

– bycia zapomnianym – wiąże się to z usunięciem bezpowrotnie wszystkich danych klienta łącznie ze zdjęciami.

  1. Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże kiedy nie zostanie ukończone zlecenie z umowy – administrator nie będzie miał możliwości kontynuowania swojej pracy.
  2. W przypadku nieprawidłowości klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.